[Ulasan Buku] Pendidikan Anak dalam Islam: Pendidikan Psikologi, Mental dan Fizikal

Pendidikan Anak dalam Islam: Pendidikan Psikologi, Mental dan Fizikal

Pada usia anak yang semakin meningkat, minda mereka mula menerima ilmu-ilmu kehidupan dunia. Ia menjadi tanggungjawab besar ibu bapa kepada anak dengan memberikan pendidikan yang baik bagi mengisi pemikiran, pergerakan dan perasaan psikologi mereka. Islam turut mewajibkan setiap orang yang beriman menuntut ilmu kerana Allah berfirman dalam al-Quran, “Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?” (Surah az-Zumar, ayat 9)

Pendidikan Anak-Anak dalam Islam, dirombak dan disusun semula sehingga dibahagikan kepada empat jilid. Dalam jilid ketiga ini: Pendidikan Psikologi, Mental dan Fizikal menfokuskan kepada proses memenuhi keperluan pendidikan psikologi, memahami keperluan pendidikan mental, dan melengkapkan keperluan pendidikan fizikal anak-anak.

– Tanggungjawab Pendidikan Mental

– Saranan penting dalam Konteks Pendidikan

– Tanggungjawab Pendidikan Jasmani

– Tangggungjawab Pendidikan Psikologi

Dapatkan e-book ini di e-sentral.com

Penerbit: PTS Publication
Penulis: Dr. Abdullah Nasih Ulwan, Ustazah Isfadiah Mohd Dasuki