ULASAN – Fahami 40 Sunnah Solat Menurut Mazhab Syafie Berdasarkan Kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuh

Fahami 40 Sunnah Solat Menurut Mazhab Syafie
Berdasarkan Kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuh
-karya Mustafar Mohd Suki & Zahiruddin Zabidi


Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh tulisan Prof. Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhayli antara kitab yang menjadi rujukan utama dalam bidang fiqh Mazhab Syafie di Malaysia.

Buku ‘Fahami 40 Sunnah Solat Menurut Mazhab Syafie Berdasarkan Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh’ ini menghuraikan secara khusus sunnah-sunnah dalam solat menurut Mazhab Syafie.

Apa yang menarik mengenai buku ini adalah:

  •  Satu-satunya buku di Malaysia yang membahaskan secara khusus mengenai sunnah-sunnah solat yang terdapat dalam Mazhab Syafie.
  • Penyampaian bergambar yang ringkas dan mudah difahami.
  • Sesuai dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran di mana-mana institusi pendidikan.

Semoga buku ini menjadi wasilah terhadap pemahaman dan penghayatan dalam menghayati kemanisan solat.