Dekad Baharu, Nekad Baharu

    Dekad Baharu, Nekad Baharu Faiz Al-Shahab   Mengimbas kembali dekad 2010an, selain daripada perkembangan teknologi yang rancak, bidang lain seperti dunia seni, sastera dan muzik secara keseluruhan tidak meninggalkan apa-apa yang betul-betul dikenangi sebagai persona abad ini. Dunia teknologi kreatif dan peralatan dikejutkan dengan pelbagai inovasi namun saingan hangat arena ini terbantut apabila … Continue reading Dekad Baharu, Nekad Baharu